provence

Provence

Text: Johan Näsström, Rians

Landskap
Att Provenceregionen är ett gammalt odlingsdistrikt syns tydligt. Varje by har ett omland stort nog för att fälten ska kunna försörja byn, men avstånden är inte större än att man kan se till nästa bergsby eller till och med cykla dit.

Landskapet växlar tvärt mellan odlad mark, berg ofta härjade av skogsbränder och det vida hedlandskapet, garriguen, med sin buskiga växtlighet, ett eldorado för vildsvinen.

Klimat
Byarna har ofta sökt sig till bergskammar för att göra dem lättare att försvara. Men också för att komma undan hettan om somrarna. Hettan är en större plåga än kylan, den kan man lättare skydda sig mot. Byarnas trånga vindlande gränder ger skugga trots den högt stående solen. De djupa fönsternischerna, de tjocka stenväggarna, de luftiga vindsutrymmena kan delvis hålla hettan borta inomhus. För Provence är en mycket solrik region med över 300 soldagar varje år och nederbörden samlad till korta men mycket dramatiska perioder.

Mistralen, med vindstyrkor ofta nog nära stormens, sägs plåga landskapet under 1, 3, 6, eller 9 dagar enligt de bofasta. Men in bland byarnas trånga gränder når den sällan och den låga fuktigheten efter mistralen ger en kristallklar sikt som inspirerat konstnärer av många nationaliteter. Mer om vädret i Provence hittar du här.

Bylivet
Livet i byarna kan förefalla lugnt. Det stilla livet på de klassiska barerna, männens lågmälda spel på boulebanorna, möten och samtal på torg och i butiker. En förklaring till det skenbara lugnet är både den tämligen låga pensionsåldern och den höga medellivslängden tillsammans med den djupt cementerade siestatraditionen. Men lugnet är bedrägligt, barn och ungdomar reser tidigt till sina läroanstalter, yrkesarbetande invånare får resa tidigt och komma hem sent från sina arbeten ofta belägna i städer och större samhällen kanske miltals bort. Arbetstillfällena har flyttat från bondgården nästgårds till större samhällen. Det moderna agrarsamhället är heller inte så arbetsintensivt. Men det utvecklas i gengäld ett livligare närlingsliv i själva byarna, där turism, renoveringar och nybyggnationer utgör en icke obetydlig del.

Kontaktuppgifter

Victoria & Mikael Garney
Tel: +46 (0)70 655 00 47
E-post: info@maisongarney.com

Semesterbostad

Priser och bokningskalender hittar du här.

Följ oss på Facebook!